Elektrik enerjisi ile üzerinden akım geçen filaman ışık yaymaya başlar. Genellikle kolay erimeyen tungsten maddesinden imal edilirler. Nominal bir akım uygulandığından filaman 2700-2800K değerine kadar ısınır. Halojen ampullerde ısı 3000K değerini de geçebilir. Tungsten maddesi 3695K değerinde erimeye başladığından dolayı filaman olarak bu madde seçilir. Bugün kullanmakta olduğumuz şekli ile enkandesen ampuller 1879 yılından beri kullanılmaktadır.

Bu ampuller şebekede meydana gelecek dalgalanmalardan büyük ölçüde etkilenirler ve ömürleri şebeke dalgalanmalarına bağlı olarak düşer. Ürün ömürleri 1000 saate kadar ancak ulaşabildiğinden kısa ömürlü ampuller olarak kabul edilir. Elektrik enerjisinin büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüştüğünden hem verimlilikleri düşük hem de aydınlattığı yerde ısı ürettiğinden özellikle sıcak mevsim ve sıcak bölgelerde rahatsız edici sonuçlar üretebilirler. Verimlilikleri düşük olmasına karşın satın alma maliyetleri oldukça ucuzdur. Verimliliğin düşük olmasının bir diğer nedeni filamanın yaydığı ışığın önemli bir kısmı kızılötesi bölgede yer almaktadır.

Kolayca değiştirilebilen ampuller, daha önceleri her yerde bulunabiliyordu ancak Avrupa birliğinde enerji verimliliği programları neticesinde üretimi artık yasaklanmıştır.

Enkandesen ampuller hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabilirler.

Tungsten üzerinden geçen akım ile aydınlanma gerçekleştiğinden, uygulanan elektrik enerjisinin voltajı değiştirilerek kolayca dim edilebilirler.

Akım geçmeye başlamasıyla hemen ışık vermeye başlayan ampulün tepkime süresi hızlı olarak kabul edilebilir.

Işık tayfları sürekli ve düzgün olan enkandesen ampullerin CRI değerleri 100 kabul edilir.

Ampul içindeki filamanın direnci ısıya bağlı olarak değişmektedir. Soğuk haldeki direnci ile sıcak haldeki dirençleri farklı olan filaman başlangıçta standart akım değerinin 10 katına kadar akım çekebilmektedir. Bu süre 1sn’den az sürmektedir. Ancak aydınlatma ürünlerinin tasarımlarında bu başlangıç akımı dikkate alınmalıdır.

Enkandesen ampullerin herhangi bir balast ya da sürücü gibi yardımcı elemanlara ihtiyacı yoktur.

Tuvalet, banyo, koridor gibi sıkça açma/kapama yapılması gereken ve uzun süreli kullanılmayacak olan mekanlar için uygundur. Sıkça açma/kapamanın ürün ömrüne bir etkisi yoktur.

Enkandesen Ampuller

Enkandesen ampullerin ülkemizde en çok kullanılan tipleri E27 ve E14 ismi ile bilinirler. Bu ampulü bulan kişi Edison değildir ancak ampulü hem verimli hem de kolay üretilebilir hale getiren kişi Edisondur. E27/E14 ismindeki E harfi Edisondan gelir ve vidalı (döndürülerek takılan) sistem olduğunu gösterir. E harfinin yanındaki 27 ve 14 rakamları ise mm cinsiden ampül dip çapını gösterir. Ülkemizde çok popüler olmamak ile birlikte E12,E26,E40 gibi farklı versiyonlar da bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın